Advokat Familjerätt

Det finns ett stort antal advokater, advokatfirmor och advokatbyråer runtom i Sverige som är verksamma inom det juridiska område som ofta benämns familjerätt.Detta rättsområde beståradvokat familjerätt i sin tur av en rad olika mindre områden inom juridiken och den gemensamma nämnaren för dessa är att de rör rättsregler som i någon mån berör och påverkar vårt dagliga liv med avseende på familjen, d v s samboende, äktenskap, skilsmässa, barn och föräldraskap, umgänge, underhåll, vårdnad, upprättande av juridiska dokument som t ex testamente, äktenskapsförord eller liknande.

Det är inte helt ovanligt att man själv, via t ex bekanta, media, eller Internet kan finna korrekta svar när det avser familjerättsliga frågor av enklare karaktär. Ibland blir dock frågorna mer komplexa och framförallt kan de åtgärder man vidtar – eller inte vidtar – få mycket långtgående konsekvenser. Det är således av vikt att man vet vilka regler som gäller varför det i princip är en förutsättning att man tar hjälp av en advokat eller annan jurist som är specialiserad på familjerätt.

Att finna en bra advokat med specialisering på familjerätt är inte alltid helt enkelt. En av anledningarna är att den information som finns att tillgå för att kunna bedöma om en viss advokat är lämplig är begränsad och oftast otillräcklig. Den oftast bästa metoden för att finna en bra advokat är via rekommendationer, d v s vänner och bekanta som rekommenderar en viss advokat. Och ibland kanske även avråder.

Familjerättsadvokater.se har till syfte att hjälpa den som försöker finna en advokat inom det familjerättsliga området. På hemsidan presenteras uteslutande advokatbyråer och advokatfirmor med inriktning på just familjerätt. Det är dessutom möjligt att lämna omdömen om de advokater som finns presenterade och man kan även erhålla tips och förslag på bra och lämpliga advokater.

För Dig som är advokat

För Dig som företräder en advokatbyrå med inriktning på familjerätt erbjuder Familjerättsadvokater.se en unik möjlighet att marknadsföra sig gentemot personer söker efter juridiskt biträde inom det familjerättsliga området. advokatfirma familjerätt

Det första steget är att registrera advokatbyrån eller uppdatera advokatbyråns kontaktuppgifter och presentation. Detta kan Du själv göra via rubriken “Registrera advokatbyrå/ändra uppgifter” i menyerna ovan. Tveka inte att presentera advokatbyrån så utförligt som möjligt då detta underlättar för besökarna att skapa sig en uppfattning om Din advokatbyrå och varför de ska anlita just Din advokatbyrå.

Önskar Du att Din advokatbyrå eller advokatfirma erhåller en mer framträdande roll här på Familjerättsadvokater.se är Du välkommen att kontakta oss så förklarar vi vilka möjligheter som finns. Du når oss enklast via e-post på info@familjerattsadvokater.se eller via vår kontaktsida. Ett krav för att marknadsföra Dig och Din verksamhet här på Familjerättsadvokater.se är att Du är advokat och att advokatbyrån är särskilt intriktad på familjerätt.